Πλαίσιο

Καθώς ο κόσμος αλλάζει, η ΕΕ πρέπει να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, ώστε τα κράτη μέλη να επιτύχουν την απασχολησιμότητα, τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ που παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλουν σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, ο κρίσιμος ρόλος των ΜΜΕ στην επίτευξη της Ευρώπη 2020 Στρατηγική γίνεται πιο εμφανής. Παρά τη στρατηγική αυτή και τις σκληρές προσπάθειες της Ευρώπης να ανακάμψει από μια σοβαρή οικονομική κρίση, τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλά, ιδίως για τις χώρες όπως η Ελλάδα 26,5%, η Ισπανία 24,5% και η Πορτογαλία 14,1%. Η Γερμανία και η Ιταλία πλήττονται λιγότερο από τη στιγμή που η Ιταλία αντιπροσωπεύει περίπου το 73% του ΑΕγχΠ και αποτελεί επίσης το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα (η Τράπεζα της Ιταλίας, το Reuters, η KPMG, ο ΟΟΣΑ, η ISTAT) και η Γερμανία επενδύουν 158.000.000.000 ευρώ σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις, που αντιπροσωπεύουν μερίδιο 27 % του συνολικού ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου και 45 τοις εκατό της συνολικής εταιρικής επένδυσης. Απασχολούν 29.100.000 άτομα, ή 68 τοις εκατό του εργαζόμενου πληθυσμού. Παρέχουν κατάρτιση για περισσότερους από 1.200.000 νέους – δηλαδή 89 τοις εκατό όλων των εκπαιδευόμενων. Στη Βουλγαρία υπάρχει μια αναδιάρθρωση που συμβαίνει στις ΜΜΕ που παρέχουν απεριόριστο πεδίο δραστηριότητας λόγω του νομίσματος και της γεωγραφικής θέσης. Οι μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και εντός των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών, υπάρχουν ακόμα εταιρείες, οι οποίες δείχνουν μια αξιοσημείωτη απόδοση, πολύ πάνω από το μέσο όρο του τομέα τους. Φαίνεται ότι παίρνουν όφελος από την κρίση και να κάνουν χρήση των πιθανοτήτων/αλλαγές. Οι ΜΜΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και τη Βουλγαρία, δημοσίευσαν θετική και ισχυρή απόδοση όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία, με κέρδη υψηλότερα από 3%. Γιατί? Πώς? Η έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 ή την ανακοίνωση της βιομηχανικής πολιτικής 2014 για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, αναγνωρίζει ότι η στοχοθετημένη μάθηση, η αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης, Η διεθνοποίηση, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι επενδύσεις στην καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, τα σχέδια παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των πόρων, θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης και ανάπτυξης. Αλλά και πάλι, τι κάνει μια ΜΜΕ ικανή να αποδώσει καλά σε αυτούς τους παράγοντες; Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτών των ΜΜΕ που, παρά την τάση, καταφέρνουν να επιτύχουν; Το ερώτημα αυτό είναι αυτό που προσπαθεί να ερευνήσει το προτεινόμενο σχέδιο, πιστεύοντας ότι η απάντηση θα αποκαλύψει το μυστικό της επιτυχίας, που βρίσκεται στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής διαχείρισης που υιοθετήθηκε από τους αστέρες των ΜΜΕ, το οποίο θα αποκαλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ, από την άποψη της εσωτερικής δυνατότητες, ότι όταν ικανοποιημένοι (μέσω της κατάρτισης, μεταξύ άλλων σχεδίων), ένα βιώσιμο μέλλον και ακόμη και την ανάπτυξη θα εξασφαλισθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, είναι απαραίτητη μια εις βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών των συστημάτων διαχείρισης και προσφέρεται από τα διάφορα πρότυπα, τα μοντέλα και τα εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν στις ΜΜΕ. Εργαλεία διαχείρισης όπως ισορροπημένος πίνακας στοχοθεσίας, συγκριτική αξιολόγηση, CRM, τμηματοποίηση πελατών, διαχείριση από στόχους κ. λπ. Όλα περιλαμβάνουν bits και κομμάτια από την πλήρη εικόνα της επιχειρηματικής αριστείας και των επιχειρηματικών δυνατοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *