Πλαίσιο

Καθώς ο κόσμος αλλάζει, η ΕΕ πρέπει να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, ώστε τα κράτη μέλη να επιτύχουν την απασχολησιμότητα, τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜε που παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και συνεισφέρουν σε περισσότερο από το μισό της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ, ο κρίσιμος ρόλος των ΜΜε για την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» γίνεται πιο εμφανής.

Παρά τη στρατηγική αυτή και τις σκληρές προσπάθειες της Ευρώπης να ανακάμψει από μια σοβαρή οικονομική κρίση, τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλά, ειδικά για τις χώρες όπως η Ελλάδα 26,5%, η Ισπανία 24,5% και η Πορτογαλία 14,1%.

Στη Βουλγαρία πραγματοποιείται αναδιάρθρωση σε ΜΜΕ που παρέχει απεριόριστο πεδίο δραστηριότητας λόγω της νομισματικής και γεωγραφικής θέσης.

Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, υπάρχουν ακόμα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη απόδοση, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του τομέα τους. Φαίνεται ότι επωφελούνται από την κρίση και κάνουν χρήση των πιθανοτήτων / αλλαγών.

Γιατί; Πως?
Η έκθεση για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 ή την ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική 2014 Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, αναγνώρισε ότι η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ, Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, η διεθνοποίηση, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι επενδύσεις στην καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των πόρων, θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

Αλλά και πάλι, τι κάνει μια ΜΜΕ ικανή να αποδώσει καλά σε αυτούς τους παράγοντες;

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας των ΜΜΕ που, παρά την τάση, καταφέρνουν να επιτύχουν;

Αυτό το ερώτημα είναι αυτό που προσπαθεί να ερευνήσει το προτεινόμενο έργο, πιστεύοντας ότι η απάντηση θα αποκαλύψει το μυστικό της επιτυχίας, που βρίσκεται στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης που εγκρίθηκε από τις κορυφαίες ΜΜE και θα αποκαλύψει τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ, όσον αφορά τις εσωτερικές δυνατότητες, που όταν ικανοποιηθούν (μέσω της κατάρτισης μεταξύ άλλων σχεδίων) ένα βιώσιμο μέλλον και ακόμη περισσότερη ανάπτυξη θα εξασφαλιστούν. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, είναι απαραίτητη μια εις βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών των συστημάτων διαχείρισης και η οποία προσφέρεται από τα διάφορα πρότυπα, μοντέλα και εργαλεία που εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν στις ΜΜε. Τα εργαλεία διαχείρισης, όπως η ισορροπημένη βαθμολογία, η συγκριτική αξιολόγηση, το CRM, ο κατακερματισμός των πελατών, η διαχείριση βάσει στόχων κ.λπ. περιλαμβάνουν όλα τα κομμάτια της πλήρους εικόνας της επιχειρηματικής αριστείας και των επιχειρηματικών δυνατοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *