Gole

Przeprowadzać wizyty studyjne na czołowych MŚP w celu zbadania ich struktury i praktyk wymiany, wizyt studyjnych dla MŚP żyjących w krajach partnerskich dotkniętych kryzysem (pt, pl, IT, gr, ES, BG) i zebrać materiały niezbędne do stworzenia programu szkoleń jako planu do sukcesu. Potężne narzędzie zostanie stworzone jako platforma do dalszego rozwoju, połączenia kadry kierowniczej pomiędzy MŚP, wymiana praktyk i elastyczny program nauczania, który będzie łączyć szczególne potrzeby MŚP (które będą pochodzić z badań biurkowych i polowych) w zakresie możliwości wewnętrznych, z oferowanym szkoleniem, w sposób, który umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów (People/Time) i połączenie nauki z wynikami biznesowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *