Działania

Grudzień 2017 i luty 2018
Spotkanie oficjalnie otwierające projekt oraz wymiana doświadczeń na temat: „Sposoby skutecznego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MśP) we Włoszech”. Włochy, GoDesk.

Marzec i kwiecień 2018
Wymiana doświadczeń na temat: „Liderzy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozwiązywanie problemów w MśP” oraz wizyta w polskich firmach stosujących dobre praktyki. Polska, fundacja Euro-Idea.

Lipiec i wrzesień 2018
Wymiana doświadczeń na temat: „Potrzeby przedsiębiorstwa a luki kompetencyjne kadry w MśP. Zapotrzebowanie na nowe kierunki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Hiszpanii” oraz wizyta w hiszpańskich firmach stosujących dobre praktyki. Hiszpania, FTSI.

Październik i listopad 2018
Wymiana doświadczeń na temat: „Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w Portugalii” oraz wizyta w portugalskich firmach stosujących dobre praktyki. Portugalia, Epralima – Dyskusje na szczegółowe tematy w ramach konferencji okrągłego stołu.

Luty i marzec 2019
Wymiana doświadczeń na temat: „System zarządzania oraz strategia eksportowa MśP w Bułgarii” oraz wizyta w bułgarskich firmach stosujących dobre praktyki. Bułgaria, BMA (Bulgarian Management Association).

Kwiecień i maj 2019
Wymiana doświadczeń na temat: „MśP w Grecji. System kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz monitorowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz wizyta w małych i średnich firmach, które są rynkowymi liderami i spełniają kryteria programu SURVIVOR. Grecja, EEO.

Lipiec i wrzesień 2019
Ostatni trening JSTE będzie połączeniem wizyty studyjnej oraz spotkania kończącego i podsumowującego cały projekt. W jego trakcie zostaną zaprezentowane wspólne doświadczenia, którymi uczestnicy projektu chcieliby podzielić się z pozostałymi partnerami, wskazujące jak dążyć do zrównoważonego rozwoju. Przewidziana jest również wymiana doświadczeń na temat „Małe i średnie przedsiębiorstwa, które odniosły sukces” Italy, Sharing Europe.

Jednym z głównych celów tego spotkania będzie poinformowanie szerszej grupy odbiorców o wynikach projektu i uzyskanie efektu synergii w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *