Kontekst

Ponieważ świat się zmienia, UE musi stać się inteligentną, zrównoważoną i integrującą gospodarką, tak aby Państwa Członkowskie osiągnęły zdolność do zatrudnienia, zrównoważony rozwój, produktywność i spójność społeczną. Biorąc pod uwagę, że ponad 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw to MŚP, które dostarczają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym i przyczyniają się do ponad połowy całkowitej wartości dodanej utworzonej przez przedsiębiorstwa w UE, kluczową rolę MŚP w osiąganiu Europa 2020 strategia staje się bardziej oczywista. Pomimo tej strategii i trudnych wysiłków Europy na rzecz odzyskania od poważnego kryzysu gospodarczego, stopy bezrobocia są nadal wysokie, zwłaszcza w krajach, w których Grecja 26,5%, Hiszpania 24,5% i Portugalia 14,1%. Niemcy i Włochy są mniej dotknięte, ponieważ Włochy stanowią około 73% PKB i są również najszybciej rozwijającym się segmentem (Bank Włoch, Reuters, KPMG, OECD, ISTA) i Niemcy inwestuje 158 000 000 000 EUR w nowe budynki i obiekty, co stanowi udział w 27 % całkowitego kapitału trwałego brutto i 45 procent łącznych inwestycji korporacyjnych. Zatrudniają 29 100 000 osób, czyli 68 procent populacji pracującej. Zapewniają one szkolenia dla ponad 1 200 000 młodych ludzi – czyli 89 procent wszystkich stażystów. W Bułgarii zachodzą restrukturyzacje w MŚP, które dostarczają nieograniczonego zakresu działalności ze względu na pozycję walutową i geograficzną. Badania wskazują, że nawet w obecnych warunkach gospodarczych, nadal istnieją przedsiębiorstwa, które wykazują niezwykłą wydajność, sposób powyżej średniej z ich sektora. Wydaje się, że skorzystają z kryzysu i wykorzystać szanse/zmiany. MŚP w niefinansowych sektorach przedsiębiorstw w Niemczech i Bułgarii napisali pozytywne i silne wyniki pod względem liczby przedsiębiorstw, zatrudnienia i wartości dodanej, przy czym zyski wyższe niż 3%. Dlaczego? Jak? Sprawozdanie na temat wyników konsultacji społecznych w sprawie planu działania na rzecz przedsiębiorczości 2020 lub w komunikacie w sprawie polityki przemysłowej 2014 dla Europejskiego renesansu przemysłowego, uznaje, że ukierunkowane uczenie się, wykorzystanie możliwości finansowania, Internacjonalizacji, poprawa otoczenia biznesu, inwestycje w innowacje i nowe technologie, wydajność i plany efektywnego gospodarowania zasobami, są uważane za krytyczne czynniki wzrostu i rozwoju. Ale znowu, co sprawia, że MŚP zdolne do wykonywania dobrze w tych czynników? Jaki jest sekret sukcesu tych MŚP, które mimo tendencji udało się osiągnąć sukces? To pytanie brzmi, co proponowany projekt próbuje zbadać, wierząc, że odpowiedź będzie ujawnić sekret sukcesu, leżącego w ramach wewnętrznego systemu zarządzania przyjętego przez gwiazdy MŚP, które przedstawi szczególne potrzeby MŚP, w zakresie wewnętrznego możliwości, że po spełnieniu (poprzez szkolenie między innymi planami) opłacalną przyszłość, a nawet wzrost będzie zapewniony. Aby osiągnąć ten ambitny cel, konieczna jest dogłębna analiza atrybutów systemów zarządzania i oferowana przez różne standardy, modele i narzędzia, które są lub mogą być stosowane w odniesieniu do MŚP. Narzędzia do zarządzania, takie jak zbalansowana Karta wyników, analiza porównawcza, CRM, segmentacja klientów, zarządzanie wg celów itp. wszystkie zawierają bity i kawałki pełnego obrazu doskonałości biznesowej i potencjału biznesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *