Kontekst sytuacyjny

W odpowiedzi na zachodzące na świecie przemiany gospodarka Unii Europejskiej musi stać się zrównoważona, oparta na sprawiedliwości społecznej i inteligentna. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły osiągać takie cele, jak poprawa możliwości zatrudnienia, zwiększenie produktywności, trwały rozwój i spójność społeczna.

Decydująca rola małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji strategii „Europa 2020” staje się oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ponad 99% europejskich firm należy do sektora MśP (małych i średnich przedsiębiorstw), który zapewnia dwie trzecie miejsc w pracy w sektorze prywatnym i generuje ponad połowę całkowitej wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa w UE.

Pomimo przyjęcia wspomnianej strategii i wysiłków, które Unia Europejska podejmuje, aby podnieść się z poważnego kryzysu gospodarczego, w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia jest nadal bardzo wysoka (Grecja 26,5%, Hiszpania 24,5%, Portugalia 14,1%).

Z kolei w Bułgarii w sektorze MśP zachodzi obecnie proces restrukturyzacji w kierunku zniesienia barier walutowych i geograficznych w działalności przedsiębiorstw.

Jak wynika z prowadzonych badań, nawet przy obecnych warunkach rynkowych istnieją firmy, które wypracowują wyjątkowe wyniki, znacznie przewyższające średnią w danym sektorze. Można odnieść wrażenie, że sytuacja kryzysowa im sprzyja i że potrafią wykorzystać zachodzące zmiany oraz rynkowe szanse na swoją korzyść.

Jak to możliwe?
W sprawozdaniu z wyników konsultacji publicznych w sprawie planu działania na rzecz przedsiębiorczości 2020, a także dokumencie w sprawie polityki przemysłowej opublikowanym w 2014 r., pod tytułem. „Działania na rzecz odrodzenia europejskiego przemysłu”, podano następujące kluczowe czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego: UKIERUNKOWANE NAUCZANIE, WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH, INTERNACJONALIZACJA, a także poprawa warunków prowadzenia biznesu, inwestycje w innowacyjność i nowe technologie oraz plany podniesienia wydajności i efektywności wykorzystania zasobów.

Pozostaje jednak pytanie: co sprawia, że mała lub średnia firma jest zdolna spełnić te warunki?

W czym tkwi tajemnica tych MśP, które pomimo recesji odniosły sukces?

To pytanie stanowi przedmiot rozważań opisywanego projektu. Poszukiwany przez nas klucz do sukcesu wiąże się, jak sądzimy, z wewnętrznymi systemami zarządzania przyjętymi przez liderów z sektora MśP. Systemy te mogą odsłonić przed nami specyficzne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. szkoleniowe), których zaspokojenie przekłada się na przyszłe zyski, a także na rozwój firm. Aby osiągnąć cel poszukiwań, przeprowadzimy dokładną analizę systemów zarządzania za pomocą różnych standardów, modeli i narzędzi, które można zastosować w sektorze MśP. Narzędzia zarządzania, takie jak zrównoważona karta wyników, analiza porównawcza, systemy CRM, segmentacja klientów czy zarządzanie przez cele, pozwolą z różnych elementów złożyć pełny obraz potencjału przedsiębiorstw i modelu doskonałości w biznesie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *