Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna

Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna z Krakowa City, Polska jest organizacją pozarządową urodzoną z proeuropejskim duchem i działa od 2010 w dziedzinie kultury, edukacji dorosłych i VET. Fundacja jest członkiem i współzałożycielem sieci lokalnych i współpracuje z kilkoma organizacjami z Krakowa i regionu. Główne cele Fundacji to:

  • Rozwój działań edukacyjnych wśród dorosłych i młodzieży;
  • Promować europejskie aktywne obywatelstwo i wspierać integrację europejską poprzez młodych i dorosłych;
  • Promocja polskiej kultury;
  • Troska o tradycje kulturowe i dziedzictwo historyczne;
  • Rozwijanie możliwości współpracy lokalnej i międzynarodowej między władzami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i systemami edukacyjnymi;
  • Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
  • Podtrzymywanie grup w niekorzystnej sytuacji;
  • Promocja i organizacja wolontariatu;
  • Promowania ekologicznego i zrównoważonego sposobu życia i postaw sportowych.

Organizacja realizuje cele poprzez uczestnictwo i rozwój: szkoleń, warsztatów, wydarzeń, wizyt studyjnych, wymian kulturalnych, punktów informacyjnych. Organizacja wykonuje działania z młodymi i dorosłymi. Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna wspiera integrację europejską oraz rozwija kontakty i współpracę między narodami. Euro – idea FSK rozwija kulturowe, edukacyjne, społeczne i obywatelskie działania sportowe w celu stworzenia aktywnego uczestnictwa w europejskim obywatelstwie. Wierzymy, że doświadczenie w działaniach i projektach europejskich Nasza organizacja mogłaby przenieść wiedzę na temat przykładów dobrych praktyk i metod pracy w celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju na terytorium lokalnym i europejskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *