Евро-идея Fundacja Społeczno-Kulturalna

Евро-идея Fundacja Społeczno-Kulturalna от град Краков, Полша е неправителствена организация, родена с про-европейски дух и работи от 2010 в областта на културата, образованието за възрастни и ПОО. Фондацията е член и съучредител на локалните мрежи и сътрудничи с няколко организации от град Краков и региона. Основните цели на Фондацията са:

  • Развиване на образователни дейности сред възрастни и младежи;
  • Насърчаване на европейското активно гражданство и подпомагане на Европейската интеграция чрез млади и възрастни;
  • Насърчаване на полската култура;
  • Грижа за културните традиции и историческото наследство;
  • Развиване на възможности за местно и международно сътрудничество между местните власти, институции, бизнес и образователни системи;
  • Подпомагане на икономическото развитие, включително развитието на предприемачеството;
  • Поддържане на групи в неравностойно положение;
  • Да популяризира и организира доброволно;
  • Насърчаване на екологичния и устойчив начин на живот и спортни нагласи.

Организацията постига цели чрез участие и развитие на: курсове за обучение, семинари, мероприятия, учебни посещения, културен обмен, информационни точки. Организацията извършва дейности с млади и възрастни. Евро-идея Fundacja Społeczno-Kulturalna насърчава европейската интеграция и развива контакти и сътрудничество между нациите. Euro-Idea FSK развива културните, образователни, социални и граждански, спортни дейности, за да се създаде активно участие в европейското гражданство. Ние вярваме, че наличието на опит в европейските дейности и проекти нашата организация може да прехвърли знания за добри практики и методи на работа, за да допринесе за устойчивото развитие на местната и Европейската територия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *