EEO Group

Grupa ETE jest prywatną firmą konsultingową, która świadczy usługi doradcze, prowadzi badania, opracowuje nowe aplikacje technologiczne i świadczy usługi w sektorze zasobów ludzkich, z ponad dwudziestu lat obecności w Grecji i za granicą. Grupa ETE ma na celu zapewnienie konkretnych umiejętności zaspokajania potrzeb zarządzania funduszami UE w sektorach publicznym i prywatnym, w planowaniu, zarządzaniu i ocenie programów rozwoju na poziomie krajowym i unijnym. Grupa ETE jest wyposażona w certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 do planowania i dostarczania badań i usług doradczych (Eurocert). Najnowocześniejsza infrastruktura technologiczna oraz wybitny personel firmy zapewniają świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania wysokiej jakości. Strategia rozwoju grupy ETE, która umieściła firmę wśród liderów na rynku doradztwa w zakresie zarządzania w Grecji, opiera się na następujących dziedzinach: doskonała znajomość potrzeb i specyfiki sektora publicznego i prywatnego wysoki poziom kompetencji w dziedzinie Która prowadzi działalność na wysokim szczeblu firmy oraz nowoczesne usługi infrastrukturalne wysokiej jakości, pod warunkiem, że spółka oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych usług doradczych dla sektora publicznego i prywatnego w następujących obszarach: Edukacja ogólna, edukacja i Kształcenie zawodowe, w tym analiza polityki, reforma edukacji, reforma VET i strategiczne planowanie finansów, uczenie się przez całe życie, instytucjonalny rozwój zasobów ludzkich poprzez odpowiednie programy Edukacja oparta na badaniach identyfikujących potrzeby edukacyjne zarządzanie funduszami, sprawozdawczość finansowa, zaopatrzenie, monitorowanie i raportowanie doświadczeń oraz możliwości rynków pracy i promocji zatrudnienia: Promocja Zatrudnienie, kwestie płci, zarządzanie różnorodnością, młodzież na rynku pracy, aktywne środki zatrudnienia, TA do PE. ReForma administracji publicznej: szkolenia, funkcjonalne rewizje, odchudzanie procedur administracyjnych, planowanie strategiczne w sektorze publicznym, e-zarządzanie. Rozwój społeczno-gospodarczy: planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, programy rolno-turystyczne, rozwój MŚP, konkurencyjność i przedsiębiorczość, zarządzanie analizą polityki i ocena programów UE (EFRR, EFS, EuropeAid, inicjatywy UE, itp.). Wspieranie wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii i systemów informatycznych, w szczególności w dziedzinie edukacji. Rozwój oprogramowania edukacyjnego i aplikacji multimedialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *