GoDesk

GoDesk е СПОДЕЛЕНО И ИНОВАЦИОННО пространство, разположено в Potenza. GoDesk е общо работно пространство, създадено да вдъхновява, да намалява фиксираните разходи на фирмите и професионалистите, да насърчава обмена между колеги, клиенти, да подобрява уменията и знанията си, така че да стимулира иновациите.

Проектиран да управлява идеи по достъпен и устойчив начин, GoDesk също е много активен като БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР, тъй като предлага уникална екосистема от ресурси, вдъхновение и възможности за сътрудничество.

Програмите за наставничество или някои от услугите, предоставяни на стартиращи фирми, на свободна практика и на малки предприятия, се основават на образователната стратегия на WBL (Обучение на базата на работа), като включване на обучаващи се работодатели, работа в сянка, споделяне на предприемачески опит, стажове и други.

GoDesk разработва и програма INCUBATOR, която предоставя на новосъздадени фирми работни места и услуги за развитие на бизнеса – включително счетоводство, маркетинг и обучение по интелектуална собственост – в модела, базиран на наеми, предлаган на млади предприятия в пакет по поръчка.

По-голямата част от инкубационната програма използва подхода „Обучение базирано на работа“, даващо на съответния стартъп възможност да подобри своите умения и опит чрез стаж, менторство, работно посещение или бизнес посещение и много други.

Godesk е домакин на повече от 30 души: стартиращи, предприемачи, графични дизайнери, програмисти, уеб дизайнери и създатели на цифрови продукти.

За контакти:
GODESK SRL
Via della tecnica, 18 – 85100 Potenza (Italy)
website: www.godesk.it
email: hello@godesk.it