Author: Dani

Fourth JSTE – Portugal – November 2018

From November 11 to 15, 2018, the fourth training programme and study visits of the SURVIVE – Surviving The Storm: Identifying Linking Internal Capabilities with Business Continuity – Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Vocation al Education and Training – Exchanges of Practices – project number 2017-1-IT01-KA202-006081, organized by the Portuguese company Epralima – Escola Profissional do Alto Lima was carried out in Arcos de Valdevez, Portugal. Continue reading “Fourth JSTE – Portugal – November 2018”

Fourth Transnational Meeting, in Arcos de Valdevez, October 2018

On October 18 and 19, 2018, in Arcos de Valdevez, Portugal, the fourth transnational meeting of the project was held “SURVIVE – Surviving The Storm: Identifying & Linking Internal Capabilities with Business Continuity” – inserted in the program Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training – Exchanges of Practices – project number 2017-1-IT01-KA202-006081, organized by the portuguese company Epralima-Escola Profissional do Alto Lima. Continue reading “Fourth Transnational Meeting, in Arcos de Valdevez, October 2018”

Third JSTE in Valencia, Spain – September 2018

From September 3 to 7, 2018, the third training program and study visits of the project “SURVIVE – Surviving The Storm: Identifying & Linking Internal Capabilities with Business Continuity”. Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training – Exchanges of Practices – project number 2017-1-IT01-KA202-006081, organized by the Spanish company Fundation Integral Steel Workers was carried out in Puerto de Sagunto, Valencia, Spain. Continue reading “Third JSTE in Valencia, Spain – September 2018”

Трети JSTE във Валенсия, Испания-2018 септември

От 3 септември до 7, 2018, третата програма за обучение и учебни посещения на проекта “оцелеят-оцеляване на бурята: идентифициране & свързване на вътрешните възможности с непрекъсваемостта на бизнеса“. “Еразъм + КД 2” стратегически партньорства за професионално образование и обучение — обмен на практики — проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от испанската компания “” фондация за търговия с интегрирани стоманени работници “е проведена в Пуерто де Sagunto, Валенсия, Испания. Continue reading “Трети JSTE във Валенсия, Испания-2018 септември”

Third Meeting in Puerto de Sagunto, July 2018

On July 10 and 11, 2018, in Puerto de Sagunto, Valencia, Spain, the third transnational meeting of the project was held “SURVIVE – Surviving The Storm: Identifying & Linking Internal Capabilities with Business Continuity” – inserted in the program Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training – Exchanges of Practices  – project number 2017-1-IT01-KA202-006081, organized by the Spanish company Fundation Trabajadores Siderurgia Integral. Continue reading “Third Meeting in Puerto de Sagunto, July 2018”