Пета международна среща в София, Февруари 2019

[Бест_вордпресс_галлери ID = "36" гал_титле = "5 TPM София") На 5 февруари и 6 2019 координаторите на проекта ОЦЕЛЕЯТ се срещнаха в София, България, за четвъртото транснационално заседание на проекта. Събранието беше организирано от българската компания за управление на българската фирма. Continue reading „Пета международна среща в София, Февруари 2019“

Група EEO SA

EEO GROUP е частна управленска консултантска фирма, която предоставя консултантски услуги, провежда проучвания, разработва нови технологични приложения и предоставя услуги в сектора на човешките ресурси с над двадесет години присъствие в Гърция и чужбина. Групата EEO има за цел да осигури специфични умения, за да отговори на потребностите на управлението на фондовете на ЕС в публичния и частния сектор, в планирането, управлението и оценката на програмите за развитие на национално равнище и на равнището на ЕС. Continue reading „Група EEO SA“

Четвърто JSTE-Португалия-ноември 2018

[Бест_вордпресс_галлери ID = "17" гал_титле = "4th JSTE"] От 11 ноември до 15 г., 2018, четвъртата програма за обучение и учебни посещения на ОЦЕЛЕЯТ-оцеляване бурята: идентифициране свързване вътрешни способности със непрекъснатост на дейността-Еразъм + КД 2 стратегически партньорства за призвание образование и обучение- Обмени на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от Португалската компания Epralima-Екола ПРОФС до Алто Лима е извършена в Arcos де Валдевез, Португалия. Continue reading „Четвърто JSTE-Португалия-ноември 2018“

Четвърто транснационално заседание, в Arcos de Valdevez, 2018 октомври

[Бест_вордпресс_галлери ID = "15" гал_титле = "4 TPM") На 18 и 19 октомври 2018. в Arcos de Valdevez, Португалия, четвъртата транснационално заседание на проекта се проведе "ОЦЕЛЕЯТ-оцеляване бурята: идентифициране & обвързване вътрешни способности с непрекъснатост на дейността" – включен в програмата Еразъм + КД 2 Стратегически партньорства за професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от Португалската фирма Епралима-Е Continue reading „Четвърто транснационално заседание, в Arcos de Valdevez, 2018 октомври“

Първи JSTE в Потенца, февруари 2018

[Бест_вордпресс_галлери ID = "9" гал_титле = "First JSTE"] От 6 до 10 февруари 2018 в Потенца, Италия, първата тренировъчна програма и проучвателни посещения на проекта "оцелява – оцеляване на бурята: идентифициране на & обвързване на вътрешните способности с непрекъснатост на дейността"-вмъква се в стратегическата програма "Еразъм + КД 2" Партньорства за професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от итал Continue reading „Първи JSTE в Потенца, февруари 2018“