Ден: 01.02.2018

Епралима-Ескола профе до Алто Лима

Epralima е частна кооперация с нестопанска цел, която се фокусира върху професионалното образование и обучение и предлага младежки курсове за образование и обучение, курсове за образование и обучение за възрастни и специализирани курсове за технологично ниво V. Continue reading „Епралима-Ескола профе до Алто Лима“