Ден: 02.02.2018

Sharing Europe

Sharing Europe е местна асоциация, създадена от група професионалисти, заинтересувани от европейската тематика. Това е организация с нестопанска цел, която участва в дейности за и с млади и възрастни хора, като културни и образователни инициативи на местно и европейско ниво. През последните години създаде добра мрежа от местни администратори, училища, университети, малки и средни предприятия, центрове за обучение, споделени работни места, инкубатори, културни организации, асоциации. Освен това е член на 2 различни европейски мрежи, които са много активни в областта на сътрудничеството. Continue reading „Sharing Europe“