Ден: 27.03.2018

Втора среща в Краков, март 2018

Втората транснационална сесия на проекта "оцелеят-оцеляване на бурята: идентифициране & свързване на вътрешните способности с непрекъсваемостта на бизнеса" се проведе в Краков, Полша, на 26 и 27 март 2018. Това е част от стратегическите партньорства по "Еразъм + КД2" за професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от полската компания евро-идея. Continue reading „Втора среща в Краков, март 2018“