Месец: февруари 2019

EEO Sa

ЕЕО ГРУП е частна консултантска фирма, която предоставя консултантски услуги, провежда проучвания, разработва нови технологични приложения и предоставя услуги в областта на човешките ресурси, с повече от двадесет години присъствие в Гърция и чужбина.
EEO GROUP има за цел да предостави специфични експертни знания за покриване на нуждите в управлението на средствата от ЕС в публичния и частния сектор при планирането, управлението и оценката на програми за развитие на национално и европейско равнище.
EEO GROUP разполага със сертификат за качество EN ISO 9001: 2008 за планиране и предоставяне на проучвания и консултантски услуги (EUROCERT). Continue reading „EEO Sa“