Автор: Dani

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna от град Краков, Полша е неправителствена организация, родена с проевропейски дух, която работи от 2010 г. насам в областта на културата, образованието за възрастни и професионалното образование и обучение.

Фондацията е член и съосновател на местните мрежи и си сътрудничи с няколко организации от Краков и региона. Continue reading „Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna“

Българска асоциация за управление (БМА)

Целите на БМА са: да осигури непрекъсната подкрепа на българските организации, така че те да могат да подобрят своята ефикасност и ефективност, което води до създаване и развитие на конкурентни предимства на местните и международните пазари; както и да изградим конкурентен български модел за бизнес върхови постижения, Continue reading „Българска асоциация за управление (БМА)“

GoDesk

GoDesk е СПОДЕЛЕНО И ИНОВАЦИОННО пространство, разположено в Potenza. GoDesk е общо работно пространство, създадено да вдъхновява, да намалява фиксираните разходи на фирмите и професионалистите, да насърчава обмена между колеги, клиенти, да подобрява уменията и знанията си, така че да стимулира иновациите.

Continue reading „GoDesk“
Дейности

Дейности

Декември 2017 и февруари 2018 г.
Среща за начало на проекта и обмен на опит на тема „МСП в Италия; методи на управление и изпълнение, учене от най-добрите“, Италия, GoDesk.

Март и април 2018 г.
Обмен на опит по темата „МСП в Полша; Водещи малки и средни предприятия в практиката, проблеми и решения“ и посещение на практикуващи добри практики в полския регион, Полша, Euro-idea.

Continue reading „Дейности“
Целева група

Целева група

Маркетингова сегментация, целева аудитория, грижа за клиентите, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и концепции за изграждане на екипи. МСП, микропредприятия, заинтересовани страни и представители на МСП, служители, работодатели и ръководители, политици, образователни институции, камари и регионални и национални тематични мрежи.

Цели

Цели

Извършване на проучвателни посещения на водещи малки и средни предприятия за проучване на тяхната структура и обменни практики, учебни посещения в ОЦЕЛЕЛИ малки и средни предприятия в засегнатите от кризата страни партньори (PT, PL, IT, GR, ES, BG) и събиране на необходимите материали за създаване на обучителна програма като пътна карта за успех. Continue reading „Цели“

Информационен бюлетин