Автор: Daniel Codeço

Седма ОССЕ – Италия – Септември 2019 година

От 9-ти до 13-ти септември 2019 година във Флоренция, Италия, се проведе седмото обучение и обучително посещение по проекта Оцеляване – Оцеляване по време на буря: Идентифициране и свързване на вътрешните способности за продължаване на бизнеса – включен в програма Erasmus + KA2 Стратегически партньорства за професионално обучение – обмяна на практики – проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организирано от Италиянската организация SHARING EUROPE.

Continue reading „Седма ОССЕ – Италия – Септември 2019 година“