Κατηγορία: Media_gr

Ραδιοφωνική συνέντευξη από Lavoradio στο Potenza

Ραδιοφωνική συνέντευξη από Lavoradio στο Potenza

Κατά τη διάρκεια της πρώτης JSTE στο Potenza, Serena από την κοινή χρήση της Ευρώπης και ο Ιβάν από το Ίδρυμα de Trabajadores de la Siderurgia Industrial είχαν συνέντευξη και εδώ μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη.