Категория: Partners_BG

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna от град Краков, Полша е неправителствена организация, родена с проевропейски дух, която работи от 2010 г. насам в областта на културата, образованието за възрастни и професионалното образование и обучение.

Фондацията е член и съосновател на местните мрежи и си сътрудничи с няколко организации от Краков и региона. Continue reading „Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna“

Българска асоциация за управление (БМА)

Целите на БМА са: да осигури непрекъсната подкрепа на българските организации, така че те да могат да подобрят своята ефикасност и ефективност, което води до създаване и развитие на конкурентни предимства на местните и международните пазари; както и да изградим конкурентен български модел за бизнес върхови постижения, Continue reading „Българска асоциация за управление (БМА)“

GoDesk

GoDesk е СПОДЕЛЕНО И ИНОВАЦИОННО пространство, разположено в Potenza. GoDesk е общо работно пространство, създадено да вдъхновява, да намалява фиксираните разходи на фирмите и професионалистите, да насърчава обмена между колеги, клиенти, да подобрява уменията и знанията си, така че да стимулира иновациите.

Continue reading „GoDesk“

EEO Sa

ЕЕО ГРУП е частна консултантска фирма, която предоставя консултантски услуги, провежда проучвания, разработва нови технологични приложения и предоставя услуги в областта на човешките ресурси, с повече от двадесет години присъствие в Гърция и чужбина.
EEO GROUP има за цел да предостави специфични експертни знания за покриване на нуждите в управлението на средствата от ЕС в публичния и частния сектор при планирането, управлението и оценката на програми за развитие на национално и европейско равнище.
EEO GROUP разполага със сертификат за качество EN ISO 9001: 2008 за планиране и предоставяне на проучвания и консултантски услуги (EUROCERT). Continue reading „EEO Sa“

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL е фондация с нестопанска цел с национален обхват, със седалище в Страната на баските, Астурия и Валенсия (Испания), създадена от бивши стажанти на стоманодобивните предприятия. Една от основните ни дейности е насърчаването на проекти за социално и трудово включване: обучение за заетост, управление на различни практики в предприятията, ориентация към трудовата заетост, предприемачество и трудово посредничество. Continue reading „FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL“

Sharing Europe

Sharing Europe е местна асоциация, създадена от група професионалисти, заинтересувани от европейската тематика. Това е организация с нестопанска цел, която участва в дейности за и с млади и възрастни хора, като културни и образователни инициативи на местно и европейско ниво. През последните години създаде добра мрежа от местни администратори, училища, университети, малки и средни предприятия, центрове за обучение, споделени работни места, инкубатори, културни организации, асоциации. Освен това е член на 2 различни европейски мрежи, които са много активни в областта на сътрудничеството. Continue reading „Sharing Europe“

EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.

EPRALIMA – Училището за професионално образование и обучение

Епралима е частна, нестопанска кооперативна организация, която се занимава с професионално образование и обучение, като предлага курсове за младежко образование и обучение, курсове за обучение и обучение за възрастни и специализирани курсове по технология. Continue reading „EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.“