Категория: Media_bg

Пета международна среща в София, Февруари 2019

На 5 февруари и 6 2019 координаторите на проекта ОЦЕЛЕЯТ се срещнаха в София, България, за четвъртото транснационално заседание на проекта. Събранието беше организирано от българската компания за управление на българската фирма. Continue reading „Пета международна среща в София, Февруари 2019“

Четвърто JSTE-Португалия-ноември 2018

[Бест_вордпресс_галлери ID = "17" гал_титле = "4th JSTE"] От 11 ноември до 15 г., 2018, четвъртата програма за обучение и учебни посещения на ОЦЕЛЕЯТ-оцеляване бурята: идентифициране свързване вътрешни способности със непрекъснатост на дейността-Еразъм + КД 2 стратегически партньорства за призвание образование и обучение- Обмени на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от Португалската компания Epralima-Екола ПРОФС до Алто Лима е извършена в Arcos де Валдевез, Португалия. Continue reading „Четвърто JSTE-Португалия-ноември 2018“

Четвърто транснационално заседание, в Arcos de Valdevez, 2018 октомври

[Бест_вордпресс_галлери ID = "15" гал_титле = "4 TPM") На 18 и 19 октомври 2018. в Arcos de Valdevez, Португалия, четвъртата транснационално заседание на проекта се проведе "ОЦЕЛЕЯТ-оцеляване бурята: идентифициране & обвързване вътрешни способности с непрекъснатост на дейността" – включен в програмата Еразъм + КД 2 Стратегически партньорства за професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от Португалската фирма Епралима-Е Continue reading „Четвърто транснационално заседание, в Arcos de Valdevez, 2018 октомври“

Първи JSTE в Потенца, февруари 2018

[Бест_вордпресс_галлери ID = "9" гал_титле = "First JSTE"] От 6 до 10 февруари 2018 в Потенца, Италия, първата тренировъчна програма и проучвателни посещения на проекта "оцелява – оцеляване на бурята: идентифициране на & обвързване на вътрешните способности с непрекъснатост на дейността"-вмъква се в стратегическата програма "Еразъм + КД 2" Партньорства за професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран от итал Continue reading „Първи JSTE в Потенца, февруари 2018“

Първа среща в Потенца, 2017 декември

Първото транснационално заседание на проекта "оцелява – оцеляване на бурята: идентифициране на & обвързване на вътрешните способности с непрекъснатост на дейността" се състоя на 10 и 11 декември 2017. в Потенца, Италия – като част от стратегическите партньорства по Еразъм + КД 2 за Професионално образование и обучение-обмен на практики-проект номер 2017-1-IT01-KA202-006081, организиран о Continue reading „Първа среща в Потенца, 2017 декември“