Kategoria: Partnerzy

 GoDesk

GoDesk to PRZESTRZEŃ COWORKINGU I INNOWACJI z siedzibą w mieście Potenza we Włoszech.

GoDesk oferuje swoim klientom wspólne miejsce do pracy, które ma służyć wzajemnej inspiracji, zmniejszeniu kosztów stałych, a także sprzyjać wymianie doświadczeń między coworkerami i klientami oraz doskonaleniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy, a w konsekwencji stymulować ich innowacyjność.

Wspierając nowe przedsiębiorstwa w przystępny i zrównoważony sposób, Continue reading ” GoDesk”

 Bulgarian Management Association (BMA)

Działalności BMA przyświecają następujące cele: stałe wspieranie bułgarskich organizacji w zwiększaniu ich skuteczności i wydajności, a w konsekwencji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym, a także stworzenie konkurencyjnego modelu Bulgarian Business Excellence Model, który będzie stanowił punkt odniesienia i mapę drogową dla organizacji nastawionych na zysk oraz organizacji non-profit w Bułgarii. Continue reading ” Bulgarian Management Association (BMA)”

 EEO Group

Grupa ETE jest prywatną firmą konsultingową, która świadczy usługi doradcze, prowadzi badania, opracowuje nowe aplikacje technologiczne i świadczy usługi w sektorze zasobów ludzkich, z ponad dwudziestu lat obecności w Grecji i za granicą. Grupa ETE ma na celu zapewnienie konkretnych umiejętności zaspokajania potrzeb zarządzania funduszami UE w sektorach publicznym i prywatnym, w planowaniu, zarządzaniu i ocenie programów rozwoju na poziomie krajowym i unijnym. Continue reading ” EEO Group”

Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna

Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna z Krakowa City, Polska jest organizacją pozarządową urodzoną z proeuropejskim duchem i działa od 2010 w dziedzinie kultury, edukacji dorosłych i VET. Fundacja jest członkiem i współzałożycielem sieci lokalnych i współpracuje z kilkoma organizacjami z Krakowa i regionu. Continue reading „Fundacja euro-idea społeczno-kulturalna”