Category: project_bg

Дейности

Дейности

Декември 2017 и февруари 2018 г.
Среща за начало на проекта и обмен на опит на тема “МСП в Италия; методи на управление и изпълнение, учене от най-добрите”, Италия, GoDesk.

Март и април 2018 г.
Обмен на опит по темата “МСП в Полша; Водещи малки и средни предприятия в практиката, проблеми и решения” и посещение на практикуващи добри практики в полския регион, Полша, Euro-idea.

Continue reading “Дейности”
Целева група

Целева група

Маркетингова сегментация, целева аудитория, грижа за клиентите, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и концепции за изграждане на екипи. МСП, микропредприятия, заинтересовани страни и представители на МСП, служители, работодатели и ръководители, политици, образователни институции, камари и регионални и национални тематични мрежи.

Цели

Цели

Извършване на проучвателни посещения на водещи малки и средни предприятия за проучване на тяхната структура и обменни практики, учебни посещения в ОЦЕЛЕЛИ малки и средни предприятия в засегнатите от кризата страни партньори (PT, PL, IT, GR, ES, BG) и събиране на необходимите материали за създаване на обучителна програма като пътна карта за успех. Continue reading “Цели”

Контекст

Контекст

Тъй като светът се променя ЕС трябва да се превърне в умна, устойчива и всеобхватна икономика, за да постигне заетост, устойчивост, производителност и социално сближаване.

Като се има предвид, че повече от 99% от всички европейски предприятия са малки и средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създадена от предприятията в ЕС, критичната роля на МСП за постигането на Стратегията “Европа 2020” става по-очевидна.

Въпреки тази стратегия и усилията на Европа да се възстанови от тежката икономическа криза, равнището на безработица е все още високо, особено за страните като Гърция 26,5%, Испания 24,5% и Португалия 14,1%.

Continue reading “Контекст”