Kategoria: Projekt

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Segmentacja rynku, grupa docelowa, obsługa klienta, systemy CRM i budowanie zespołów.

Firmy z sektora MśP, mikroprzedsiębiorstwa, otoczenie MśP i ich przedstawiciele, pracownicy, pracodawcy i właściciele, politycy, instytucje edukacyjne, izby gospodarcze oraz sieci tematyczne na szczeblu regionalnym i krajowym.

Cele

Cele

Przeprowadzenie wizyt studyjnych w firmach z sektora MśP, które odniosły sukces, w celu przeanalizowania ich struktur oraz wymiany praktyk, a także przeprowadzenie wizyt studyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, które przetrwały sytuacje kryzysowe (PT, PL, IT, GR, ES, BG) i zebranie materiałów niezbędnych do opracowania programu szkoleń, służącego potem jako plan działań prowadzących do sukcesu.

Opracowanie skutecznego narzędzia, które będzie stanowiło punkt wyjścia do dalszego rozwoju MśP, kontaktów między kadrą kierowniczą z różnych MśP, wymiany praktyk oraz stworzenia elastycznego programu szkoleniowego, który odpowie na szczególne wewnętrzne potrzeby MśP (które poznamy na podstawie analiz i badań terenowych). Zostaną również poprowadzone szkolenia, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów (ludzie, czas) oraz uzyskanie wymiernych wyników.

Działania

Działania

Grudzień 2017 i luty 2018
Spotkanie oficjalnie otwierające projekt oraz wymiana doświadczeń na temat: „Sposoby skutecznego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MśP) we Włoszech”. Włochy, GoDesk.

Marzec i kwiecień 2018
Wymiana doświadczeń na temat: „Liderzy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozwiązywanie problemów w MśP” oraz wizyta w polskich firmach stosujących dobre praktyki. Polska, fundacja Euro-Idea.

Continue reading „Działania”

Kontekst sytuacyjny

Kontekst sytuacyjny

W odpowiedzi na zachodzące na świecie przemiany gospodarka Unii Europejskiej musi stać się zrównoważona, oparta na sprawiedliwości społecznej i inteligentna. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły osiągać takie cele, jak poprawa możliwości zatrudnienia, zwiększenie produktywności, trwały rozwój i spójność społeczna.

Decydująca rola małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji strategii „Europa 2020” staje się oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ponad 99% europejskich firm należy do sektora MśP (małych i średnich przedsiębiorstw), który zapewnia dwie trzecie miejsc w pracy w sektorze prywatnym i generuje ponad połowę całkowitej wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa w UE.

Pomimo przyjęcia wspomnianej strategii i wysiłków, które Unia Europejska podejmuje, aby podnieść się z poważnego kryzysu gospodarczego, w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia jest nadal bardzo wysoka (Grecja 26,5%, Hiszpania 24,5%, Portugalia 14,1%).

Z kolei w Bułgarii w sektorze MśP zachodzi obecnie proces restrukturyzacji w kierunku zniesienia barier walutowych i geograficznych w działalności przedsiębiorstw. Continue reading „Kontekst sytuacyjny”