Έβδομο JSTE – Ιταλία – Σεπτέμβριος 2019


Continue reading «Έβδομο JSTE – Ιταλία – Σεπτέμβριος 2019»

6ο Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Ελλάδα – Μάιος 2019

Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο EEO GROUP SA στην Αθήνα το έκτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και επισκέψεις μελέτης στα πλαίσια του έργου «SURVIVE –Επιβιώνοντας στην καταιγίδα: Προσδιορισμός και Σύνδεση Εσωτερικών Ικανοτήτων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια». Το έργο με αριθμό 2017-1-IT01-KA202-006081 εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus + KA2 Στρατηγικές Συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Ανταλλαγές πρακτικών.

Continue reading «6ο Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Ελλάδα – Μάιος 2019»