Ημέρα: 6 Φεβρουαρίου 2019

EEO Group Sa

Η EEO GROUP είναι ιδιωτική εταιρεία συμβούλων που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διεξάγει μελέτες, αναπτύσσει εφαρμογές νέων τεχνολογιών και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με παρουσία πάνω από είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Continue reading «EEO Group Sa»