Μήνας: Μάρτιος 2019

 GoDesk

Η GoDesk είναι ένας ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και βρίσκεται στην Ποτεντζά,Ιταλία.

Η GoDesk είναι ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας σχεδιασμένος να εμπνέει, να μειώνει τα πάγια έξοδα των εταιρειών και των επαγγελματιών, να προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ συναδέλφων, πελατών, να βελτιώνει τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους με τρόπο που να τονώνει την καινοτομία.

Σχεδιασμένη για να διαχειρίζεται τις ιδέες σε οικονομικά προσιτό και βιώσιμο τρόπο, η GoDesk είναι επίσης πολύ ενεργή ως BUSINESS ACCELERATOR καθώς προσφέρει ένα μοναδικό οικοσύστημα πόρων, έμπνευσης και ευκαιριών συνεργασίας.

Continue reading » GoDesk»

 Bulgarian Management Association (BMA)

Οι στόχοι της BMA είναι: να παράσχει συνεχή στήριξη στις βουλγαρικές οργανώσεις ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και αυτό οδηγεί στη δημιουργία και ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να οικοδομήσει ένα ανταγωνιστικό βουλγαρικό μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως ορόσημο και οδικός χάρτης για όλους τους εμπορικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στη Βουλγαρία. Η οργάνωση υλοποίησε πολυάριθμα προγράμματα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, Continue reading » Bulgarian Management Association (BMA)»