Μήνας: Σεπτέμβριος 2019

6ο Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Ελλάδα – Μάιος 2019

Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο EEO GROUP SA στην Αθήνα το έκτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και επισκέψεις μελέτης στα πλαίσια του έργου «SURVIVE –Επιβιώνοντας στην καταιγίδα: Προσδιορισμός και Σύνδεση Εσωτερικών Ικανοτήτων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια». Το έργο με αριθμό 2017-1-IT01-KA202-006081 εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus + KA2 Στρατηγικές Συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Ανταλλαγές πρακτικών.

Continue reading «6ο Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Ελλάδα – Μάιος 2019»

5o Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Βουλγαρία – Μάρτιος 2019

Στις 11 και 15 Μαρτίου 2019 στη Σόφια της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε το 5o Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού του έργου «SURVIVE –Επιβιώνοντας στην καταιγίδα: Προσδιορισμός και Σύνδεση Εσωτερικών Ικανοτήτων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια» – που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Erasmus + KA2 Στρατηγικές Συνεργασίες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης – Ανταλλαγή καλών Πρακτικών – με αριθμό έργου 2017-1-IT01-KA202-006081, το οποίο διοργανώθηκε από τη Bulgarian Management Association (BMA).

Continue reading «5o Μικρής διάρκειας κοινό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού – Βουλγαρία – Μάρτιος 2019»