Miesiąc: Marzec 2019

 GoDesk

GoDesk to PRZESTRZEŃ COWORKINGU I INNOWACJI z siedzibą w mieście Potenza we Włoszech.

GoDesk oferuje swoim klientom wspólne miejsce do pracy, które ma służyć wzajemnej inspiracji, zmniejszeniu kosztów stałych, a także sprzyjać wymianie doświadczeń między coworkerami i klientami oraz doskonaleniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy, a w konsekwencji stymulować ich innowacyjność.

Wspierając nowe przedsiębiorstwa w przystępny i zrównoważony sposób, Continue reading ” GoDesk”

 Bulgarian Management Association (BMA)

Działalności BMA przyświecają następujące cele: stałe wspieranie bułgarskich organizacji w zwiększaniu ich skuteczności i wydajności, a w konsekwencji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym, a także stworzenie konkurencyjnego modelu Bulgarian Business Excellence Model, który będzie stanowił punkt odniesienia i mapę drogową dla organizacji nastawionych na zysk oraz organizacji non-profit w Bułgarii. Continue reading ” Bulgarian Management Association (BMA)”